fbpx
Ficha By MC Christy

Lyrics of Ficha by MC Christy

Lyrics of FICHA by MC Christy | [MP3] Ficha by MC Christy

Verse 1:
Ficha m anya mmiri chinekemoo
Anom nirugi n'ebe so akwa
Ficha nu m anya mmiri na ozuwo
Maka anom nirugi n'ebe so akwa.
Chorus: x 3
Ficha m anya mmiri chinekemoo
Anom nirugi n'ebe so akwa
Verse 2 :
Ihe n'choro
Bu nani gi
So gi bu chi nwere
Ma n'elu igwe, ma n'elu uwa
Ekwena ka ihere meemoo
Chi nji eme onu
Maka anom nirugi n'ebe so akwa
Ficha mu, ficha nu m anya mmiri
Maka anom nirugi n'ebe so akwa

Chorus: x 4
Ficha m anya mmiri chinekemoo
Anom nirugi n'ebe so akwa

Verse 3:
Okwa si na onye noo nime gi
Na odika ugwu zion
Anaghi ewezu ga ya
Na onodu ya
Chim ficha nu m anya mmiri
maka na ozugo
Lote anom nirugi n'ebe soo akwa
Ficha num anya mmiri

Chorus: x 4
Ficha m anya mmiri chinekemoo
Anom nirugi n'ebe soo akwa